Chúng tôi hiện có nhu cầu chuyển nhượng Công ty cổ phần Thương mại điện tử Có Ngay.
Kèm 2 tên miền: congay.vn, congay.com.vn đã được cấp phép hoạt động sàn thương mại điện tử.
Mọi thông tin xin liên hệ: 0849.760.966