Chúng tôi hiện có nhu cầu chuyển nhượng 2 tên miền: congay.vn, congay.com.vn, congay.com
Mọi thông tin xin liên hệ: 0985.150.247